Environmentálne prostredie

Spoločnosť čelí čoraz väčším tlakom na ochranu životného prostredia a práve od prepravného sektoru sa očakáva, že prispeje k týmto snahám najväčšou mierou.

Zaviazali sme sa, že pôjdeme príkladom v hnutí ochrany životného prostredia a že sa staneme popredným poskytovateľom ekologických logistických služieb.

Vieme, že emisie CO2 sa dajú znižovať, aj keď preprava rastie.

Znižovanie emisií

TLS Logistics podporuje zámer o znižovanie emisií CO2 o 30% v rozätí rokov 2019 až 2030. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme iniciovali viacero aktivít a neustále rozširujeme ponuku produktov “zelenej logistiky”.

Podnikať a konať s ohľadom na životné prostredie

je pre TLS Logistics kľúčové a prostredníctvom rôznorodých iniciatív na jednotlivých pobočkách podporujeme ekologické povedomie v našich zamestnancoch a zákazníkoch

Optimalizujeme prepravné vzdialenosti prostredníctvom konsolidácie,

postupne prechádzame na ekologickejšie spôsoby dopravy a sústavnou obnovou našej flotily zvyšujeme efektivitu.

Sústredíme sa na vývoj ekologicky udržateľných logistických riešení.

TLS Logistics už dnes ponúka vo všetkých druhoch prepravy ekologické riešenia.

Zákazníci tak majú možnosť znižovať emisie CO2 alebo kompenzovať ich v celom dodávateľskom reťazci. EKO riešenia sú dostupné aj pre pozemnú prepravu vďaka inovatívnym motorom, palivám a využívaniu energeticky účinných opatrení vo všetkých budovách spoločnosti.

TLS Logistics je spoločnosť so silným zameraním na zelenú logistiku, sme schopný transparentne vypočítať a prezentovať stopu v celom dodávateľskom reťazci zákazníka, následne poskytovať odporúčania pre jeho optimalizáciu.

Spoločne pre zelené riešenia:

ZF a TLS Logistics používajú nákladné vozidlá LNG

Medzi Levicami a Schweinfurtom / Trnavou a Friedrichshafenom:

Použitie LNG (kryogénny, kvapalný zemný plyn) v logistike medzi výrobnými závodmi sľubuje rýchle zníženie emisií pri rovnakom dopravnom výkone. Elektrická alebo elektrifikovaná mobilita už v mestských oblastiach dosahuje pokrok.

V logistike na dlhé vzdialenosti však dosahuje svoje hranice predovšetkým vďaka enormnému jazdnému výkonu a vysokej hmotnosti batérie.

Alternatívnou technológiou je tu použitie skvapalneného zemného plynu (LNG) ako paliva. Technologický koncern ZF a TLS Logistics uviedli v roku 2020 do prevádzky tri nákladné vozidlá na skvapalnený zemný plyn.

Celovozová preprava

preprava v jednom dopravnom prostriedku

Expresná preprava

dôraz kladený na rýchlosť a spoľahlivosť

Dokládková preprava

paleta, sud, coll, kartón atď

Preprava zberných zásielok

preprava v jednom dopravnom prostriedku

Zasielateľstvo

Poradenstvo

Poistenie

Track and Tracking

Menu