služby a záruky

Našou nespornou výhodou je široká sieť zmluvných dopravcov, čo nám umožňuje ďaleko vačšiu flexibilitu a skracuje reakčný čas na vybavenie vašej objednávky.

Zasielateľstvo

je obstaranie prepravy vecí, popr. ďalších úkonov s prepravou súvisiacich, vlastným menom a na cudzí účet.

Poradenstvo

Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti optimalizácie prepravných tokov, ako aj prepravných a logistických nákladov.

Poistenie

zodpovednosti zasielateľa , ako aj pripoistenie zásielok do plnej výšky hodnoty tovaru máme v poisťovni UNION.

Track & Tracking

Väčšina našich zmluvných dopravcov, má vozidlá vybavené GPS monitorovaním, a preto viete zásielku trackovať priamo u seba.

Celovozová preprava

Efektivita

Ekonomika

Rýchlosť

Pre celovozové zásielky platí, že celý náklad sa na rozdiel od kusových zásielok (zberná, kusová zásielka) prepravuje v jednom dopravnom prostriedku, ktorý vyberie spoločnosť zabezpečujúca prepravu zásielok (zasielateľ) podľa podmienok (rozmery, hmotnosť, objem) zadaných odosielateľom.

Dopravný prostriedok je vybraný tak, aby bola doprava čo najefektívnejšia, najrýchlejšia a najekonomickejšia.

Expresná preprava

Rýchlosť

Spoľahlivosť

Ekonomika

Spôsob prepravy, pri ktorej je veľký dôraz kladený na rýchlosť a spoľahlivosť. Cieľom expresnej prepravy je urýchlená preprava nákladu na miesto určenia.

Aj tu platí, že zásielka sa prepravuje v jednom dopravnom prostriedku ,ktorý vyberie spoločnosť zabezpečujúca prepravu zásielok (zasielateľ) podľa podmienok (rozmery, hmotnosť, objem, termín doručenia) zadaných odosielateľom.

Dokládková preprava

Ekonomika

Efektivita

Rýchlosť

Pre dokladkové zásielky (paleta, sud, coll, kartón atď.) platí, že celý náklad sa na rozdiel od zberných zásielok, prepravuje v jednom dopravnom prostriedku, ktorý vyberie spoločnosť zabezpečujúca prepravu zásielok (zasielateľ) podľa podmienok (rozmery , hmotnosť , objem) zadaných odosielateľom.

Dopravný prostriedok je vybraný tak, aby bola doprava čo najefektívnejšia, najrýchlejšia a najekonomickejšia. Na rozdiel od expresnej prepravy tu nie je kladený dôraz na čas.

Preprava zberných zásielok

Ekonomika

Efektivita

Rýchlosť

Jedná sa o zásielky, kde k ich preprave nie je nutný celý dopravný prostriedok. Zásielky sú však obmedzené objemom, alebo váhou. Prostredníctvom zbernej služby sú zásielky zhromažďované tak, aby ich expedícia bola ekonomicky a logicky účelná.

Zásielky sú obvykle prepravované za fixne stanovené ceny, čím je to odlišné ako pri preprave celovozových zásielok (viď celovozová preprava).

Máte záujem o prepravu?

Menu